Сфера на практика

Корпоративно право – фирмени регистрации, промени до прекратяване; сделки
Уреждане на спорове – извънсъдебно чрез водене на преговори и по съдебен ред; производства по принудително изпълнение
Трудово право
Картелно право
Имоти – от проучване на история и документация, през водене на преговори до организацията и приключването на окончателна сделка