Профил

Образование
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Юридически факултет, специалност „Право” – 2002 г.
Университет Виена /Австрия/, Юридически факултет, специалност “Европейско и международно търговско право”, тема на дипломната работа „Основни принципи на европейското картелно право и тяхното отражение върху работата на търговските предприятия в Австрия и България” 2012 г.


Вписана в Софийска адвокатска колегия - 2002 г.
Основава „Реалекс” ЕООД за правни услуги – 2007 г.

Езици
Български
Немски – DSH сертификат от Университет Тюбинген, Германия
Английски – сертификат от Университет Виктория, Лондон, Великобритания