Философията на правото започва своята история още в древния свят.
Първите открити източници датират от преди 6 хилядолетия в земите на древен Акат и Шумер, в земите между Тигър и Ефрат, през древен
Вавилон, Египет, Индия и Китай. Особено популярен в древна Гърция е мита за “златния век”, когато боговете са живели сред хората. Вярвало се, че боговете установяват законите, които трябва да се спазват от хората. В Гърция се появяват специални богини на правото – Дике (Справедливост) и Евтимия (Благозаконие), които са били дъщери на Зевс и Темида. Темида остава и до днес символ на правораздаването. Римската империя е поставя основите на съвременното право. Цицерон говори за публично право, за частно право, дори за международни отношения.
Мисълта на Цицерон: „Един закон е толкова по-валиден, колкото е
по-справедлив” е изпълнен със съдържание и днес, 1900 години по –
късно.